i i i i i i i i i i i
Martin Dašek   Projekty   Modely   CV   Kontakt  
_                    
 
Martin Dasek - Mark V /2014/ Botanical garden Ulm, Germany
 
 
Martin Dasek - Mark V /2014/ Botanical garden Ulm, Germany
 
 
Martin Dasek - Mark V /2014/ Botanical garden Ulm, Germany
 
 
Martin Dasek - Mark V /2014/ Botanical garden Ulm, Germany
 
 
 
 

Mark V /2014/ 1300 x 190 x 130 cm, dřevo

Botanická zahrada University v Ulmu, Německo