i i i i i i i i i i i
Martin Dašek   Projekty   Modely   CV   Kontakt  
_                    
Martin Dasek Condensation
Martin Dasek Condensation
artin Dasek KondensaceM
 

Kondenzace 220 x 86 x 30 cm, sklo, pára, voda, konvice

Přeměna skupenství z kapalného do plynného a zpět. Pára si tvoří své vlastní, neustále se měnící obrazce na skle, mění se zpět na vodu a stéká na podlahu.