i i i i i i i i i i i
Martin Dašek   Projekty   Modely   CV   Kontakt  
_                    
 
Martin Dasek Oaza
 
 
Martin Dasek Oasis
 
 
Martin Dasek Oaza
 
 
Martin Dasek Oasis
 
 
Martin Dasek Oaza
 
     
 

Oáza 500 x 300 x 200 cm, plátno, voda, čerpadlo, hadice, plechové okapy

"Oáza, jejíž představa se mi vrací, není ztracena uprostřed Sahary"
Antoine de-Saint Exupery

Záměrem mé práce byla změna klimatu prostoru. Voda tekoucí po plátně zvlhčuje a ochlazuje prostor, mění jeho klimatickou atmosféru. Nepříjemný podkrovní prostor mění v příjemné provětrané místo. Zvuk tekoucí vody navozuje uklidňující atmosféru. Vytváří prostor ve kterém se člověk zastaví, odpočine si, načerpá nové síly.

Vizuální stránka se odehrává pouze v jemných niancích, voda si sama "kreslí" na plátno, živel hledající si vlastní cestu. Jedná se vlastně o neustále se proměňující obraz. Jeho vzhled se mění se světlem dopadajícím na plátno. N něm se promítají obdelníky oken a prudké světlo zdůrazňuje tekoucí vodu.