i i i i i i i i i i i
Martin Dašek   Projekty   Modely   CV   Kontakt  
_                    
 
Martin Dasek Turbulence
 
 
Martin Dasek Turbulence
 
 
Martin Dasek Turbulence
 
 
Martin Dasek Turbulence
 
 
 
 

Turbulence 6 x 750 cm, trubka, kompresor

Vzdušné proudy - vítr - vizuálně prakticky nevnímáme, pouze jeho sekundární důsledky. Formuje charakter krajiny, neustále proměňuje pouštní krajinu nebo polární pláně. Potýkáme se se vzdušnými turbulencemi, snažíme se snížit odpor vzduchu aerodynamickými tvary...

Mezi trubkami umístěnými napříč místnosti probíhá proudění vzduchu. Divák je nucen projít touto mezerou.